Temperaturhistorik

År
Månad
Dag
Temp. kanal

Datum: 2019-05-23
Tid: 14:55:59