Fjärrstyrning

Nexa trådlösa relä-moduler kan nu styras från servern. Befintlig Nexa-fjärrkontroll har modifierats och kompletterats med ett interface. Interfacet är uppbyggt av en HCS08QG8 microcontroller från Freescale samt en RS232-drivkrets. Programvaran för microcontrollern är skriven i C-kod. En timer-funktion är uppbyggd av ett antal PHP-skript. Timern administreras via ett web-interface, där relä-moduler och till/frånslag definieras. Timer-funktionen används för att tända/släcka belysning och höja/sänka temperatur.