Ny server

Webserver flyttad till ny hårdvara, en QNAP TS-209 II. QNAP TS-209 II är i grunden en Linux-baserad nätverksdisk avsedd för backup, men kan också agera Web-server, ftp-server, media-server m.m. Prestanda är på gränsen för låg för att köra en web-server med WordPress och MySQL. Troligtvis är det databashanteringen MySQL som är flaskhalsen. Att visa hemsidor som ej bygger på WordPress och MySQL fungerar däremot bra.
Effektförbrukningen för QNAP TS-209 II är i alla fall låg. 22W i aktivt läge och 9W då hårddiskarna varvar ner.